ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

Общи условия за ползване на “VaperBG.com”

Част 10. – ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

“Вейпър Х” ЕООД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни,които предоставяте и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване,за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни.Молим Ви да отделите малко време,за да се запознаете с ключови моменти от Политика за защита на личните данни и бисквитките,която можете да видите във всеки един момент,като потърсите линка

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

в долната част на всяка една наша страница.Моля,прочетете внимателно описаните по-долу условията,преди да използвате онлайн магазина в уебсайта https://vaperbg.com.

VaperBG.com е онлайн магазин за продажба на едро и дребно,който се управлява от “Вейпър Х” ЕООД, Булстат:BG205344078,с физически магазин в гр. Пловдив , ул. Нестор Иванов 6  и се използва от потребителите навършили 18 години при условията,посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща,задължителна сила на договор,приложим за всички версии и устройства,в които са достъпни услугите на онлайн магазин Vaper Bulgaria. Достъпът,разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с Общи условия за ползване на “VaperBG.com ,

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

и запознаване,и съгласие  с  Декларация за съгласие на субекта ( клиент / поръчващ / потребител )  на данните.Ако нямате 18 години или не сте съгласни с тези условия или с отделни части в тях,моля,не използвайте този сайт.

В сила от 25.10.2018 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ  СУБЕКТА ( КЛИЕНТ / ПОРЪЧВАЩ / ПОТРЕБИТЕЛ ) НА ДАННИТЕ

Долуподписаният/ата ……………,

с адрес на доставка: ……………,

с настоящото декларирам, че давам съгласието си “Вейпър Х” ЕООД  да обработва моите лични данни за целите на:ОНЛАЙН МАГАЗИН  VaperBG.com,със средства,съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679,приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

Съзнавам,че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.Съзнавам,че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването,основано на даденото от мен сега съгласие.

Информиран съм,че имам право на информация за събираните за мен данни, за правото на достъп до тях,да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.

Дата:                     Декларатор:

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

Защитата на личните Ви данни е важна за нас.Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство,конкретно GDPR,Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт.

Какво регламентират тази

Политика за защита на личните данни

и на какво законово основание.От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС,свързани със събирането и използването на лични данни.Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност,да защити личните ни данни,за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.Новият регламент идва с редица изисквания,които “Вейпър Х” ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук.Сред тях са:

Да Ви информираме какви данни използваме.

Да Ви информираме защо ги използваме.

Да искаме Вашето съгласие,за да ги използваме,когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги като промоционални бюлетини.

Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни,тяхното изтриване,както и да „бъдете забравени“(заличени).В допълнение,можем да ви предоставим данните за сваляне,ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.

Да посочваме всички трети лица/други компании,с които обменяме вашите данни.

Всички данни,благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител,се считат за лични данни.Такива могат да бъдат имейл,имена,мобилен телефон,адрес на живеене,IP адрес.

Политика за защита на личните данни

Какво се случва с данните Ви,след като се свържете се нас?

Когато пускате поръчка или ни пишете чрез формуляра на нашия уеб сайт или ни пращате имейл,ние съхраняваме данните Ви,така че да можем да обработим поръчката Ви или искането Ви,както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси.Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Какви данни събираме ние от нашите потребители с изрично получено съгласие от Вас като клиенти и защо,с каква цел ги събираме:

От https://VaperBG.com: Име;имейл адрес (за обратна връзка и потвърждаване на поръчката,а също така за удостоверяване на самоличността Ви в бъдеще когато си поискате личните данни и ако желаете те да бъдат изтрити,и за получаване на промоционални бюлетини);

адрес за доставка на стоката (не е задължителен при регистрация,но името,телефонният номер и адреса се изискват с цел доставка на поръчаната стока и се предоставят на желаният от Вас куриер);

телефонен номер (за потвърждение и уточняване,и получаване на поръчаната стока);

вайбър (не е задължителен при регистрация,но на него Вие получавате снимков материал или допълнителна информация на избран  артикул от онлайн магазина и промоционални бюлетини);

IP адрес;Държава (за установяване дали сте гражданин на ЕС).

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

Обръщаме внимание,че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка,както и последващото изпълнение на договора с Вас,съхраняваме Вашия IP адрес,както и Вашите имена,адрес,имейл адрес и телефонен номер. Събираме и други данни с цел проследяване на поведение в анонимен вариант и анализ на Интернет трафика – идентификатор на устройството (device ID),история на посетените страници в www.VaperBG.com,използван уеб браузер. С тези данни не можем да ви идентифицираме пряко,те само ни помагат по-добре да разберем вашето поведение в този Сайт.
Предоставените от Вас данни са ни нужни,за да изпълним своите договорни или пред договорни задължения спрямо Вас.Не предоставяме тези данни на трети лица,с изключение на:
– обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка, PayPal),
– куриерската фирма,с която Ви доставяме покупката и
– компании за анализ на потребителското поведение (предоставят се само анонимизирани данни за Вашето устройство,браузер и посетени страници в този Сайт;виж раздел Бисквитки и анализ на Интернет трафика).

“Вейпър Х” ЕООД не дава право на използване,не продава,не разкрива и не споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании,(освен когато това се налага,например за да ви изпратим желаната пратка-заявена на https://VaperBG.com).Вашите данни са достъпни за персонала на “Вейпър Х” ЕООД,които ги администратират и имат задължението и грижата за тяхното опазване.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

БИСКВИТКИ (COOKIES) И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

За да сме сигурни,че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги,когато посещавате  https://VaperBG.com (наричани за краткост „Интернет страниците“ или „Сайтовете“), информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни,които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство,така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър.

Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.

Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време.

Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви,когато посещавате нашия Сайт,но изчезват,когато затворите страницата,което означава,че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство.

Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си,за да подобрят използваемостта.Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

Ние можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies).Тези бисквитки са строго необходими,за да може уеб сайтът да изпълнява своите функции.Използваме тези бисквитки например:

За да установим автентичността и самоличността на нашите потребители,когато те използват нашия Сайт,така че да можем да предоставим нашите услуги;

За да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими,но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници.Използваме тези бисквитки например:

За да запомним Вашите предпочитания,така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация,която вече сте предоставили (например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги);

Сесийни бисквитки.Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

За да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт,без да е необходимо отново да се логвате;

За да Ви разпознаваме,когато се връщате на нашия Сайт,за да използвате услугите ни;

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките,за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки. Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“.Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия Сайт. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Ако не сте съгласни с това,можете да откажете съхраняването,като настроите браузъра си така,че да Ви информира,когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“,а Вие съответно да ги приемате или не.Ако искате да разберете как да направите това,посетете aboutcookies.org.Имайте предвид,че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация за Вас или лични данни,с които можем да ви идентифицираме пряко.Информацията се предоставя на доверени партньори,които работят по силата на конфиденциални споразумения.Чрез техните услуги и технологии имаме възможност да анализираме Вашето поведение и да подобрим работата на нашия Сайт.Тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.Тези компании са:
Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Adwords: https://privacy.google.com/ ;
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
Zendesk: https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/;
OneSignal: https://onesignal.com/privacy_policy ;

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт.Ценим личната неприкосновеност на потребителите си,поради което данните,които използваме за анализ на уеб трафика,биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение.

Всички бъдещи промени в нашата

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

ще бъдат публикувани на тази страница.Моля,влизайте понякога за да ги преглеждате.При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл.

С радост приемаме всякакви въпроси,коментари и искания,свързани с тази

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

Изпращайте ги на: Имейл адрес: [email protected] или Телефон/ Viber: 00359 879 90 90 16

Защо събираме Вашите лични данни?Ние събираме и обработваме личните данни,които Вие декларирате,че ни предоставяте доброволно във връзка с използването на сайта VaperBG.com  и включително за следните цели:
Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на сайтa;

Статистически цели;

Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

Изпращане на снимков и информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

Счетовoдни цели;

Издаване на фактура (дори и на физическо лице ако то желае,но трябва да предостави ЕГН);

Когато трябва да изпълним договорът,който сме сключили или предстои да сключим с Вас.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

Защита на информацията? Личната информация,която подавате към сайта на VaperBG.com е защитена при възможно най-високото технологично ниво на сигурност съществуващо в момента.Екипът на VaperBG.com се стреми да осигурява 24 часова поддръжка на системното си оборудване. VaperBG.com счита за свое задължение да прилага незабавно всяка нова разработка,която би допринесла за по-нататъшното подобряване на цялостната система на сигурност на сайта.Разполагаме с електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за Вас.Използваме защита чрез криптиране SSL , а също и клаудфлеър (защита срещу DDoS и хакери).

Колко време съхраняваме информацията?Съхраняването на данните продължава,докато разполагаме с основание за тяхното съхранение.Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

Съхраняваме  Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в VaperBG.com.Полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни,без ненужно забавяне при изявено Ваше желание в рамките на 30 дни.

Съхраняваме Вашите лични данни,предоставени във връзка с направени онлайн поръчки,за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазин https://VaperBG.com,като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

Съхраняваме личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора,за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора,като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок.

Политика за защита на личните данни

В случай,че имате въпроси относно периода на съхранение на Вашите лични данни,моля свържете се с нас: Телефон: 00359 879 90 90 16 или 00359 879 48 44 40 или

Имейл адрес: [email protected]

Не събираме лични данни, които:

Разкриват расов или етнически произход;

Разкриват политически,религиозни или философски убеждения;

Разкриват членство в политически партии или организации,сдружения с религиозни,философски,политически или синдикални цели;

Се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

Събираме ли информация от деца?

Нашите Услуги не са предназначени за деца/лица под 18 години и не събираме съзнателно лични данни на  лица под 18-годишна възраст.В случай,че узнаем,че лице под 18 години ни е предоставило лични данни ще ги изтрием незабавно.

Права на субектите на данни според GDPR?

Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и,ако случаят е такъв,имате право на достъп до личните данни и информация.

Право на поправка на лични данни: ако откриете,че личните данни,които обработваме за Вас,са неточни,може да ги смените от платформата на сайта  или да се свържете с нас.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие),имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.Молим Ви преди това да се свържете с нас за да се опитаме да разрешим възникналите проблеми.

Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни;

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

Телефон:02 915 3 518

Email: [email protected][email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

ПЛАТФОРМА ЗА ОРС-онлайн решаване на спорове.

При възникнали въпроси, коментари или проблеми във връзка с

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ,

МОЛИМ ВИ първо се свържете с нас за да може по колегиален начин всичко да се реши.!!!

Контакти с нас – VaperBG.com:

“Вейпър Х” ЕООД; ЕИК/БУЛСТАТ :205344078;

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004; ул. Славееви гори 47

Физически магазин: гр. Пловдив , ул. Нестор Иванов 6

Телефон: 00359 879 90 90 16 или 00359 879 48 44 40

Имейл адрес: [email protected]

Политика за защита на личните данни

Ние сме въвели подходящи мерки,за да предотвратим инцидентната загуба,употреба или неоторизиран достъп,промяна или предоставяне на Вашите лични данни.В допълнение,ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица,за които е налице необходимост да получат тази информация.Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност.

“Услуги” означава всички продукти, услуги, съдържание,  характеристики, технологии или функции и всички свързани уебсайтове, приложения и услуги, предлагани от нас.

“Платформа” означава уебсайтове, мобилни приложения, мобилни сайтове или други онлайн собствености, чрез които предлагаме нашите услуги.

“Лични данни” означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).

“Администратор на лични данни” означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

Основният администратор на вашите лични данни за целите на нашите услуги е “Вейпър Х” ЕООД. Ние обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на съвместния ни договор,за подобряване на нашите Услуги и на базата на нашия законен интерес,за предотвратяване на измами.

Всички бъдещи промени в

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И БИСКВИТКИТЕ

ще бъдат публикувани на тази страница.Моля,влизайте понякога за да се запознаете с тях и за да ги преглеждате.

При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл.

Публикувано на 25.10.2018.г.