Търгове

Правила за учатие:
1.Участниците трябва да са навършили 18години и да пребивават на територията на Република България!
2.Печелившият участник е длъжен в срок от 24 часа да закупи предмета за сумата за която е наддал.
В противен случай участникът ще бъде дисквалифициран от този търг и ще се даде възможност на следващият участник,
който е наддал най-високата оферта да закупи продукта!

 

+
Очаквайте Скоро
Търгът бе спечелен с оферта от: 41,00 лв.
+
Очаквайте Скоро
Търгът бе спечелен с оферта от: 40,00 лв.